Go Home to Rational User Group NordicEarly RUP 2003-02-11

Go to Rational SoftwareMission Contact us RAIN Board General Previous events News Links Feedback Search
Register as Member FREE
Register as Member FREE 

Go to Member Forum

Go to member forum

Danish Rational User Group, DRUG

Go to OOPSLA

 

 

 

Early RUP - Keep your project in Time and save your Dime.

Listeners Invitation

  15:00: "Manage RUP Projects (software economics perspective)", Lars Brodén - eSoft (Documentation)

Performance factors for a given project (Time, Budget, Spec) is based on a correlation set of parameters like: complexity, level of tool-automation, roles/people and of course process support. It will be explained how these ties in to a successful project and how future trends and requirements regarding development concepts, organizations and roles will look like. 

Lars is a Change-/Project Management Consultant working with Process planning and modeling for organisation & individual development.

Lars Brodén lars.broden@esoft.se
http://www.esoft.se
Folkungagatan 49
116 22 Stockholm
Tel: +46 (0)8-462 3073
Fax +46 (0)8-462 3079

 

  15:45: Break with Coffee and refreshments.
  16:05: "Build J2EE systems faster with Agile RUP", Per Emauelsson - Jaczone (Documentation)

How to get the development process of J2EE-systems agile with the help of RUP, agents and modeling tools.

Per works as an Architect, Designer, RUP-instructor, Business modeler and Project reviewer.

(Svenska): Det här föredraget handlar om hur man med hjälp av intelligenta agenter, tillsammans med RUP och modelleringsverktyg, används för att få hela utvecklingsprocessen av J2EE-system agile. I föredraget diskuteras bl.a.:

  • Hur agenter och artificiell intelligens kan minimera tröskeln vid införandet av en process och tillhörande utvecklingsverktyg genom att komplexiteten i processen blir transparent; vi använder bara det som verkligen behövs för stunden.
  • Hur vi som utvecklare kan fokusera på problemlösning och det kreativa, genom att låta agenter göra arbete som styrs av formaliserad kunskap. Agenterna blir våra ”pair developers”, två par ögon ser mer än ett par…
  • En kort demonstration av stöd för J2EE-utveckling ges i WayPointer 2.1.

Per Emanuelsson har en gedigen bakgrund inom objektteknik och agerar som arkitekt, designer, RUP mentor, affärsmodellerare och granskare i projekt samt håller kurser i bl.a. RUP och är ofta föreläsare på konferenser. Han har utvecklat de regler och agenter i WayPointer som stödjer arkitekturarbete med J2EE.

Per Emanuelsson, Software Architect
per.emanuelsson@jaczone.com
Jaczone AB
+46 (0)70-2693139
Kronborgsgränd 7 
SE-164 46 KISTA
www.jaczone.com

 

  16:50: Short Break.
  17:00: "Practical Business modeling with UML/RUP", Sten Jacobson -FrontWalker (Documentation)

A practical aimed presentation about Business modeling with UML in Rose and SoDA. Process overview with Customer value(WHAT), Realisations(HOW), Business objects and Roles, Model handling and reports, Transition to IT-requirements ala FURPS, SIS System design as a first step towards implementation of (IT)support system.

Sten is a Management Consultant that helps companies to map and develop there Business focusing on Business processes and IT issues.

(Svenska): Verksamhetsmodellering med RUP/UML: En presentation om hur denna del av RUP tillämpats pragmatiskt, Med Rose- och SoDA-verktygen, I ett stort antal projekt I Svergie de senaste åren.

  • Processöversikten med Kundnytta(VAD)
  • Realiseringarna med aktivitets- och kollaborationsdiagram (HUR)
  • Översikter över verksamhetsobjekten och Rollerna
  • Modellhantering och rapportgenerering med SoDA
  • Övergång till IT-krav ala FURPS
  • SIS systemdesign som ett första steg mot implementation av (IT)stödsystem

Om Sten Jacobson: Sten är bland annat managementkonsult och hjälper företag och organisationer att kartlägga, och utveckla sin verksamhet med fokus på verksamhetsprocesser och IT-frågor.

Sten var tidigare anställd på Objectory och Rational Software där han dels var med och utvecklade disciplinen verksamhetsmodellering med RUP/UML och dels var frekvent presentatör av denna teknik på konferenser/events I såväl USA som Europa och Sverige.

Sten är också medgrundare till Frontwalker AB som idag verkar med bland annat denna verksamhetsmodelleringsteknik som ett av sina viktigaste tjänstekoncept.

Sten Jacobson sten.jacobson@frontwalker.com
Frontwalker AB
www.frontwalker.com
Frontwalker AB
Bangatan 7
SE-172 67
Sundbyberg
Mobil: +46-708-337295
Tel +46-(8)-505 572 00
Fax +46-(8)-505 572 01
info@frontwalker.com
  18.00 End of group meeting
 
Send mail to webmaster@rain-oo.org with questions or comments about this web site.
Last modified: augusti 04, 2003. Cookie policy.Statutes(pdf,word).