Go Home to Rational User Group NordicRUP - teori och praktik

Go to Rational SoftwareMission Contact us RAIN Board General Previous events News Links Feedback Search
Register as Member FREE
Register as Member FREE 

Go to Member Forum

Go to member forum

Danish Rational User Group, DRUG

Go to OOPSLA

 

 

RAIN http://www.rain-oo.org welcomes YOU to a group meeting on the theme
Rational Unified Process - teori och praktik
 
Ett seminarium om processen RUP och hur man inför och använder den.
Arrangeras tillsammans med Dataföreningen Dalarna,
och är det första mötet som hålls utanför Stockholm.
 
The presentations will be in SWEDISH !
 
This is an excellent occasion to meet other people with the same
interest and experiences.
 
Date: Tuseday Sep 25 2001 at 08:30.
Place: Vägverket, BORLÄNGE (Pylonen) http://www.karthotellet.com/map/?id=944
Alternativt Borlänge-länken http://www.borlange.se/
Phone: 0243-750 00/758 85 (vägverket).
Registration: Send e-mail to mailto:meeting2001-09-25@rain-oo.org.
Charge: FREE
 
Presentations: ZIP
 
Agenda:
-------
08:30-08:40 Inledning - Håkan Hellmér, Rational, Joakim Fredriksson, DF
Dalarna och Kent Strömvall, RAIN Kort presentation av seminariet och
inblandade företag och föreningar.
 
08:40-09:35 Rational Unified Process (RUP): Ulrica Johansson, Rational
Syfte - Förstå RUP's bärande idéer och uppbyggnad
Innehåll - Bakgrund, Varför process och metod, Varför RUP, Införande
av RUP.
 
10:00-12:00 Jobba med RUP: Patrik Jonsson, IT-Arkitekterna
Syfte - Inse hur man praktiskt använder RUP i modern systemutveckling.
Innehåll - Från ax till limpa genom RUP med olika UML-diagram,
Motiveringar, Förklaringar
 
Kaffe/te-paus ingår.
 
Ulrica Johansson, Rational
is working as a consultant and instructor at Rational Software in the
fields of RUP, requirements management and implementing RUP in
organizations. Ulrika has experience from working with RUP in
development projects as a system analystand project leader.
 
Patrik Jonsson, IT-Arkitekterna
har en unik erfarenhet från arbete med objektorienterade metoder för
systemutveckling.
Under sina 10 år på Rational har han arbetat nära Ivar Jacobson, och haft en
nyckelroll i utvecklingen av Rationals process för komponentbaserad utveckling -
Rational Unified Process.
Tillsammans med Jacobson och Martin Griss från HP Labs i Palo Alto, har han
utvecklat
en systematisk teknik förstorskalig återanvändning.
Patrik har som utbildare och mentor hjälpt ett flertal kunder, bland annat
Ericsson IP Telephony, FMV och Prudential Life Insurance, att införa och
använda
Rational Unified Process.
Patrik är också en återkommande talare vid ett flertal internationella och
svenska konferenser,
som OOPSLA, Object Expo samt NeoComputing.
Han har vidare arbetat som projektledare, kursledare, linjechef,
kravställare och produktansvarig.
 
--------------------------------------------------------------------------
RAIN (Rationals användarförening i Norden) invites members to seminars by
mail.
This information is sent a couple of weeks before every meeting. If you
don't
want to participate in this mailing or if you to want to change your member
information you can notify us via mail to mailto:mailmaster@rain-oo.org.
--------------------------------------------------------------------------
RAIN is sponsored by
- Rational Software Nordic
http://www.rational.com/corpinfo/worldwide/nordic/nordic_swedish.jtmpl
--------------------------------------------------------------------------
 
Send mail to webmaster@rain-oo.org with questions or comments about this web site.
Last modified: augusti 04, 2003. Cookie policy.Statutes(pdf,word).