Go Home to Rational User Group Nordic

Go to Rational Software
Register as Member FREE
Register as Member FREE 

Go to Member Forum

Go to member forum

Danish Rational User Group, DRUG

Go to OOPSLA

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar

Ordinarie årsmöte 2004-03-24

Rationals användarförening i Norden

 

Innehåller bl.a.:

Inbjudan (word)
Deltagarförteckning (xls,pdf)
Dagordning (word)
Verksamhetsberättelse (word)
Resultatrapport (pdf)
Balansrapport (pdf)
Budgetförslag (xls)
Revisionsberättelse (pdf)
Stapeldiagram (word,pdf)
Styrelsen (word, pdf)
Verksamhetsplan (ppt)
RAIN vs GSE (word)
Propositioner (word,pdf)
Motioner (word,pdf)
Valberedningens förslag (word)
Protokoll (word,pdf)
 
SIS Verksamhetsmodellering (ppt)
SIS Workshop (word)
Objektfabriken - Förvaltningsbara modeller (pdf)
JacZone - Usecase mönster (pdf)
 

Hemsida: http://www.rain-oo.org

E-mail: info@rain-oo.org

Postgiro: 134 35 78-9

Organisationsnummer: 802405-7856

Send mail to webmaster@rain-oo.org with questions or comments about this web site.
Last modified: maj 14, 2004. Cookie policy.Statutes(pdf,word).