RAIN Annual Conference 2002

Date: Thu 28 Feb 2002 at 09:00.

Place: NCC Nordic Forum, Torshamnsgatan 35, Kista

 

Exclusive, First time in Sweden, The New Rational XDE/Rose for .NET and

Java - RUP Project experiences from RSV and How to Metric Projects for

Estimation and Time.

 

08.30 Registration and Coffee

 

09:00 "Opening" - Anders Torelm, Rational Country Manager

 

09:10 "Rational News Flash" - Johan Hjelmer, Rational Tech Rep Johan is

specifying new tools coming from Rational during 2002.

 

09:40 "XDE/Rose for .NET and Java - Never start with a blank slate again" -

Mats Göthe, Nils Kronqvist & Anders Olsson, Development Rose, XDE and Visual

Modeler

 

Are you using UML for Java or .NET? Rational XDE empowers developers to code and design directly in their IDE -- Microsoft Visual Studio .NET or IBM WebSphere Studio -- without switching between different, loosely-integrated tools. XDE also includes the IBM Eclipse IDE, which provides a Java development environment to developers who are not committed to a particular Java IDE.

 

11:30 Free Lunch for RAIN members

 

12:30 "Från införandeprojekt till förvaltning(SWE)" - Gunilla Molander Projektledare & Karin Wissing processingenjör RSV

 

Troligen är RSV:s införande av RUP ett av de större i Sverige. Införandeprojektet har pågått i drygt två år och kommer att gå i förvaltning i maj i år.

 

RSV har en egen konfiguration av RUP, kallad KUR. Den har stöttat ett tjugotal nyutvecklingsprojekt & granskningar där ca 50 personer har deltagit under denna tid. Vi har slussat ut över 25 personer i nyutvecklingsprojekt och jobbar nu med att ta fram rutiner för hur nyutvecklingsprojekten ska gå i förvaltning och hur RUP då ska användas.

 

13:30 "Annual Meeting" - Selection of the next Board(Swedish)

Gamla styrelsens ordförande Lars Fredholm gick igenom verksamhetsberättelsen för 2001. Antal medlemmar har ökat till 876 vilket innebär en ökning på 37 %. Styrelsen har haft 9 sammanträden under föregående verksamhetsår. Antalet gruppmöten (alla initierade av styrelsen) har varit 3. Föreningen var närvarande på SRUC med eget monter.

Till styrelseordförande valdes Johan Wallentin.

Till sekreterare valdes enhälligt Kent Strömvall.

Till ordinarie ledamöter valdes:

*    Conny Westh

*    Charlotte Lagerwald

*    Lars Fredholm

*    Klas Wittheden

*    Nina Berlin

*    Pia Forsberg Edwinsson

Till suppleanter valdes:

*    Christina Gerde

*    Tommy Ferk

*    Patrik Jonsson

*    Isabelle Mingas

Till revisor utsågs Thomas Nilsson.

Till revisor-suppleant utsågs Carl-Axel Bruno.

 

14.30 Break with Coffee

 

15:00 "Tids- och kostnadsuppskattning av RUP projekt(SWE)" – Patrik Jonsson, VD, IT-Arkitekterna Utbildning

 

Grunderna vid estimering är bl a ordning på krav och ordning på projektledning. Ett matematiskt samband mellan tillägg (Size) och ansträngning (Effort) kan användas i flera tekniker för estimering såsom Lichtenbergs teknik för successiv förfining, COCOMO II med Function Points och Användningsfall med Use Case points.

 

16.00 End of Conference