Go Home to Rational User Group NordicRAIN98 Minutes

Go to Rational SoftwareMission Contact us RAIN Board General Previous events News Links Feedback Search
Register as Member FREE
Register as Member FREE 

Go to Member Forum

Go to member forum

Danish Rational User Group, DRUG

Go to OOPSLA

 

 

Konstituerande föreningsmöte Rationals användarförening i Norden, RAIN

 

1. Mötet öppnas

Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2. Mötesordförande utses

Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall.

 

3. Mötessekreterare utses

Till mötets sekreterare valdes Adriana Prieto.

 

4. Dagordning

Mötet fastställde dagordningen enligt förslag från arbetsgruppen.

 

5. Två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet utses

Till justeringsmän valdes Lennart Holmberg och Christian Pendleton

 

6. Närvaroförteckning

Se bilaga 1.

 

7. Förslag på verksamhetsplan

Den verksamhetsplan som arbetsgruppen presenterade under konferansen antogs.

 

8. Förslag på budget

Än har föreningen ingen budget. Rational ska ge föreningen ekonomiskt stöd under första verksamhetsåret som ska täcka kostnader för konferanslokaler, konferanskostnader m m.

 

9. Motioner

Inga motioner framkom.

 

10. Föreningens bildande och antagande av stadgar.

Föreningen bildades. Mötesdeltagarna godkände tidigare utsända föreslagna stadgar, ‘Ändringar av förslag till stadgar’ samt beslutade att ändra formuleringen i:

§3 Föreningens ändamål från ’Öka medlemarnas kunskapsbredd inom objektorienterad verksamhets/systemutveckling’

till: ... ’Öka medlemarnas kunskapsbredd och kunskapsdjup inom objektorienterad verksamhets/systemutveckling’

§15 Regler för styrelsens arbete från ...TÄCKNINGSRÄTT

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av dem som styrelsen utser.

Till ...TÄCKNINGSRÄTT

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen utser.

 

11. Styrelsens ordförande utses

Till styrelseordförande valdes Lars Fredholm.

 

12. Föreningenskassör utses

Föreningsmötet delegerade uppgiften att utse kassör till den nya styrelsen.

 

13. Styrelsens sekreterare utses

Föreningsmötet delegerade uppgiften att utse sekreterare till den nya styrelsen.

 

14. Styrelsens övriga ordinarie ledamöter utses

Till ordinarie ledamöter valdes:

Conny Backlund

Conny Westh

Johan Näsman

Andres Gymnander

Kent Strömvall

Adriana Prieto

 

15. Styrelsens suppleanter utses

Till suppleanter valdes:

Christian Pendleton

Runo Burman

 

16. Föreningens revisorer med suppleanter utses

Till revisor utsågs Carl-Axel Bruno.

Till revisor-suppleant utsågs Carmith Fälth

 

17. Föreningens kontaktperson till myndigheter utses

Lämnades åt blivande styrelse att utse kontaktperson till myndigheter.

 

18. Valberedningen utses

Till valberedningen utsågs Conny Westh.

 

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

20. Mötet avslutas

Mötesordförande Kent Strömvall förklarade mötet avslutat.

 

 

Protokollet justeras

Christian Pendleton Lennart Holmberg

 

Närvaroförteckning Bilaga 1

 

 

NAMN FÖRETAG
MIKAEL PATEL ERICSSON RADIO SYSTEM AB
DAG WAHLFRIDSSON FRONTEK TEKNIKSYSTEM AB
ROGER ERIKSSON FRONTEK NORR AB
TONY SJÖGREN CAP GEMINI
ÖYVIND HALVORSEN HAND-EL SKANDINAVIA A/S
LENA NORMAN ENDEVO AB
TOMAS ERIKSSON CAG LAN INTERNATIONAL AB
GÖRAN MÖRNER CAG LAN INTERNATIONAL AB
ADRIANA PRIETO CAG LAN INTERNATIONAL AB
LARS FREDHOLM MSC KONSULT
JOHAN NÄSMAN RATIONAL SW SCANDINAVIA
LENNART HOLMBERG YDAB I HÖRNÖSAND AB
ANDERS ÅHLÉN ERICSSON MOBILE DATA DESIGN AB
LARS PERSSON AMS IT-TJÄNSTER
GUOJIN LI AMS IT-TJÄNSTER
VIVIANNER ERIKSSON SIEMENS-ELEMA AB
CONNY WESTH CAG LAN INTERNATIONAL AB
KENT STRÖMVALL VÄGVERKET, ADB SERVICE
MATS GEJNEVALL FRONTEC
JON E. THRANE DET NORSKE VERITAS
JOHAN NYBERG AU-SYSTEM NETWORK AB
HUI WANG ERICSSON RADIO SYSTEM
INGELA GUSTAFSSON CAP GEMINI DIV STOCKHOLM
MARIA DOVERBORG BROMAN CAP GEMINI DIV STOCKHOLM
CONNY BACKLUND CAP GEMINI DIV STOCKHOLM
HENRIK LUNDMARK ENATOR IT SYSTEM
PEDER GUNNBÄCK ERICSSON RADIO SYSTEM
MAGNUS HÄDENSTRÖM ERICSSON RADIO SYSTEM
PER NORLANDER ERICSSON RADIO SYSTEM
KRISTER MUNTHE WM-DATA
PEER TÖRNGREN IMI
STAFFAN EHNEBOM EHPT
CARMITH FÄLTH EHPT
TOMMY ANDERSSON ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB
LARS STRANDEN ERICSSON MICROWAVE SYSTEMS AB
JENS M. GLATTETRE KONGSBERG NORKONTROL
CARL AXEL BRUNO AF INDUSTRITEKNIK
ANDERS WIKLUND FÖRSVARETS RADIOANSTALT
THOMAS LUNDSTRÖM SAAB AB
CHRISTIAN PENDLETON AU-SYSTEM NETWORK AB
 
Send mail to webmaster@rain-oo.org with questions or comments about this web site.
Last modified: augusti 04, 2003. Cookie policy.Statutes(pdf,word).